Boomervaring - Dien L. de Boer

oktober 2020

hier in de boom hunkeren takken naar hoogte

terwijl de stam hen aan de wortels bindt

hier in de boom bewonen de vogels

gratis netwerken, het groen buigt met de zon mee

er is zoveel vers gezelschap in de lente

hier in de boom staan de lippen van het blad

nooit stil, ze fluisteren als dorpelingen

 

wat ze meemaken: dat rijden, je verplaatsen

om steeds een ander voor je te vinden, nee

blijven staan, je data vatten in jaarringen

Steenweg - Anneleen Van Offel

september 2020

In de woonkamer zegt de man dit is de woonkamer en hij maakt een gebaar
waarin een landschap past: savanne, de verte een strakgetrokken lijn tussen lucht en licht wij knikken en monsteren de muren, het aardgas in de leidingen onzichtbaar uiteraard
ze leiden naar een later waarin warmte zal gloeien in dit huis onzichtbaar uiteraard en

           nee

           we gaan de trap op langs een kamelenpad ruwe beken wilde bermbloemen en
de man zegt in de slaapkamer dit is de slaapkamer en met een knikje trekt hij de gordijnen

open
           een oogverblindende parking gordijnen dicht
           het licht verdwijnt de groei de adem hij knikt klopt op het klembord zakt door de

grond door de aarde en wij betalen de prijs om een leven lang naar het leven te verlangen.
 

Uitzicht - Saskia Leendert

augustus 2020

Eén mens kan het begin zijn
van een massa.

Het start met een klein verschil
een verschuiving van het perspectief
onzichtbaar voor het blote oog.

Tot het onmiskenbaar is wil je het niet
zien, met de handen voor je ogen lijk je veilig.

Ooit komen de sprinkhanen
de branden en de grote vloed.

Niet zonder reden - Peter Theunynck

juni 2020

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.

Soms schroeit het binnenskamers, slaan de pannen

van het hoofd. Soms hongert ook een hart naar brood,

snakt het raam naar rozen. Mensen hebben bossen nodig.

 

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.

Soms is het al metaal dat ons betintelt en magnetiseert.

Steden hebben gulzige motoren, kleppen en cilinders

ratelen maar door. Mensen hebben bossen nodig.

 

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.

Soms vreet het miltvuur van de eindigheid,

het vijverslijk, het knarsetanden van de overweg,

een kolf, een fles aan ons. Mensen hebben bossen nodig.

 

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.

In beuken zwelt de zucht naar kathedralen.

Op eik rijpen gedachten, linde giet er slaap op,

taxus ent volharding. Mensen hebben bossen nodig.