top of page

In 2022 en 2023 werken de Klimaatdichters samen met Poëziecentrum Gent verschillende projecten uit voor ARTACT, een Europees initiatief om de kruisbestuiving tussen activisme en kunst aan te moedigen.

In 2022 deden we een voorstudie om beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van activistische kunst in het Nederlandse taalgebied. We brachten dit alles samen in kaart via de methode van 'poetic mapping.'

In 2023 startten we 'Laat (titel in aangroei)', een videoproject dat met de seizoenen in gesprek gaat.

Het eindresultaat zal in 2024 op diverse plaatsen in Europa worden getoond en in een educatief pakket worden gegoten.

bottom of page