top of page

Vacature Lid Bestuur

vier vergaderingen per jaar 

    Over de klimaatdichters

    Functieomschrijving

    Profiel

Over de klimaatdichters

Klimaatdichters is een snel groeiende beweging van Vlaamse en Nederlandse woordkunstenaars. Naar het voorbeeld van Poets for the Planet strijden we met poëzie in al haar verschijningsvormen voor een klimaatvriendelijke wereld. Aangemoedigd door protest over de hele wereld geloven we dat poëzie een belangrijke rol kan vervullen om het tij te keren, als creatief en inspirerend geluid in de strijd voor het klimaat.

• We worden gedreven door woorden en zijn gericht op transformatie. We willen inspireren, verontrusten en mobiliseren, aan de hand van poëzie-evenementen, acties, debatten en publicaties. We zijn daarbij liefdevol en voorkomend, maar ook licht ontvlambaar.

• We zijn lyrisch over de natuur en ziedend over de destructie. We zetten de schoonheid van de taal in voor bewustwording. We willen mens en planeet verbinden en de individuele en collectieve verantwoordelijkheid versterken.

• We werken samen met protest- en milieubewegingen die zich inzetten voor het klimaat.

• We zijn inclusief, niet gebonden door leeftijd, geloof, gender of origine.

• We geloven in poëzie als verzet tegen klimaatmoeheid. We weigeren lijdzaam toe te kijken hoe de ecologische ramp wereldwijd steeds grotere vormen aanneemt. 

• We stellen ons een toekomst voor waarin lessen zijn getrokken uit de ecologische noodtoestand. Een toekomst waarin de natuur op de eerste plaats staat en alle levende wezens welvaren. 

• We roepen dichters en spoken word-artiesten uit Nederland en Vlaanderen op zich bij ons aan te sluiten en moedigen schrijvers uit andere landen aan tot eenzelfde poëtisch-activistische stellingname. We dromen van een wereldwijde kunstenaarsgemeenschap die samenspant rond één missie: het herstel van de planeet.

klimaatdichters is zowel een stichting als een vzw in oprichting.

 

Functieomschrijving

Als lid van het Bestuur llever je een belangrijke bijdrage aan de activiteiten die de klimaatdichters organiseren. Het Bestuur bestaat uit drie tot zeven betrokken leden. Het Bestuur controleert en adviseert de kerngroep die bestaat uit dichters die de stichting/vzw feitelijk besturen. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het Bestuur is zodanig samengesteld dat de individuele leden hun specifieke kwaliteiten en expertises aan het Bestuur kunnen bijdragen. Daartoe zoeken we een lid met een ‘groene’ achtergrond. Het betreft een onbezoldigde functie voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal twee termijnen. Het Bestuur komt vier keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn leden van het Bestuur beschikbaar voor overleg per telefoon of e-mail.

Profiel

Wij zoeken een persoon met een maatschappelijk profiel die een sterke betrokkenheid voelt tegenover het klimaat, de biodiversiteit en sociale en economische duurzaamheid. Het is een pluspunt als de persoon aantoonbare en diepgaande kennis heeft op het gebied van positionering en profilering, communicatie en marketing. We zoeken iemand die van buiten naar binnen kan kijken, en feedback kan geven op het beleid van de klimaatdichters.

Daarnaast geldt voor alle leden van het Bestuur dat zij

·       Bestuurlijke ervaring bezitten dan wel de ambitie bezitten een bestuursfunctie bij een culturele instelling te 

        vervullen.

·       Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en discussies in de kunst- en cultuurwereld of bereid zijn

        zich hierin te verdiepen.

·       In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de kerngroep en de algemene gang van zaken

        binnen de stichting/vzw tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de kerngroep in de

        voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

·       In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Bestuur en de kerngroep onafhankelijk en kritisch

        te opereren en om bij ontstentenis van de kerngroep maatregelen te nemen om in de leiding van de

        stichting/vzw te voorzien;

·       Geen tegenstrijdig belang hebben.

·       Kunnen werken in teamverband.

Het Bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar.

 

Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@klimaatdichters.org voor 10 december

functieomschrijving
over de klimaatdichters
profiel

Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@klimaatdichters.org voor 10 december

bottom of page